Hoeveel kilometer loop jij?
home  > organisatie @ veiligheid  > rustplaatsen

Rustplaatsen

Hieronder staand de locaties voor de vier wandel avonden vermeld.

Informatie voor de verzorging en begeleiding van scholen en verenigingen

om de rustplaatsen te bereiken.

 

Eerste avond 7 juni 2022

 

Vanaf het raadhuis richting Otterlo, bij de rotonde driekwart rond, linksaf de Otterloseweg, rechtsaf de Singel, rechtdoor het bos in, langs de schuur.

Dan komt u bij een viersprong, op het pad links en rechts kan u de rust maken voor alle afstanden.

 

 

Tweede avond 8 juni 2022

 

Vanaf het raadhuis richting Arnhem, dan linksaf de Kreelseweg in.

Na de boswachterswoning, langs de Kreelseweg is de rust voor alle afstanden.

Niet in de zijpaden of op het fietspad geen rust maken.

 

 

Derde avond 9 juni 2022

 

De rust voor deze avond is gepland in het laantje met beuken, dat ligt tussen de Sysseltselaan en de Nieuwe Kazernelaan.

Vanaf het raadhuis, linksaf de Arnhemseweg in, rechtsaf de Sysseltselaan in, hier rijdt u tegen de beukenlaan aan, hier kunt u een rust maken, hier komen alle afstanden langs.

 

 

Vierde avond 10 juni 2022

 

Deze avond is door ons geen rust gepland, maar u kunt vanaf het raadhuis richting Otterlo, bij de rotonde driekwart rond, linksaf de Otterloseweg, rechtsaf de Singel, rechtdoor het bos in, langs de schuur. Dan komt u bij een viersprong, op het pad links en rechts is de rust voor alle afstanden.

 

Een verzoek aan de verzorging en begeleiding van de scholen en verenigingen.

 

 

Ruimte houden voor de hulpdiensten.

 

De wandelroute en de rustpunten netjes en schoon achter te laten.

Geen rustpunt maken op het fietspad, u hindert dan de fietsers.

 

Kijk wel uit voor de andere wandelaars. De wandelroute zoveel mogelijk vrij te laten.

 

Gaarne de orders op willen volgen van de medewerkers van de organisatie, om alles in goede banen te leiden.

 

Verboden te roken in bos en op heide, en de rustplaatsen i.v.m. brandgevaar.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking w.s.v. Blauw – Wit.